Genetic algorithms based approach for transhipment hub location in urban areas

Authors

  • Emilian Szczepański Warsaw University of Technology, Faculty of Transport, Warsaw, Poland Author
  • Ilona Jacyna-Gołda Warsaw University of Technology, Faculty of Production Engineering, Warsaw, Poland Author
  • Jakub Murawski Warsaw University of Technology, Faculty of Transport, Warsaw, Poland Author

DOI:

https://doi.org/10.5604/08669546.1146989

Keywords:

supply chain optimization, genetic algorithm, multi-level distribution system, facilities location problem, Vehicle Routing Problem, VRP

Abstract

Points of distribution, sales or service are important elements of the supply chain. These are the final elements which are responsible for proper functioning of the whole cargo distribution process. Proper location of these points in the transport network is essential to ensure the effectiveness and reliability of the supply chain. The location of these points is very important also from the consumers point of view. In this paper developed method of points location was present on the example of urban transport network. The developed approach is based on the Vehicle Routing Problem in the multistage distribution systems. The proposed method uses a genetic algorithm. Article also presents a mathematical model of delivery cost as a criterion function. The article presents an example calculations which illustrating the operation of the developed method.

References

Ambroziak T., Jachimowski R.: Problematyka obsługi transportowej w jednoszczeblowym systemie dystrybucji. Logistyka 4/2011.

Ambroziak T., Lewczuk K.: Miara nierównomierności przepływu materiału w kanale dystrybucji, Logistyka 4/2009, ISSN 1231-5478.

Burniewicz J.: Centra logistyczne – brakujące ogniwa polskiego systemu transportowego. Przegląd Komunikacyjny, nr 7-8, 1996.

Całczyński A., Śleszyński Z.: Współzależne modele lokalizacyjno-rozwózkowe. Przegląd Statystyczny, t. 22, z. 1, 1992.

Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., Stein C.: Wprowadzenie do algorytmów. WNT, Warszawa 2004.

Goldberg D. E.: Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. WNT, Warszawa 2003.

Gwiazda T. D.: Algorytmy genetyczne - kompendium, t. 1. PWN, Warszawa 2007.

Jachimowski R., Żak J., Pyza D., Routes planning problem with heterogeneous suppliers demand. 21st International Conference on Systems Engineering (ICSEng), pp. 434-437, 2011.

Jachimowski, R., & Zak, J., Vehicle Routing Problem with Heterogeneous Customers Demand and External Transportation Costs. Journal of Traffic and Logistics Engineering, 1(1), 46-50, 2013.

Jacyna I.: Metoda projektowania sieci logistycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych, Rozprawa doktorska, OWPW, Warszawa 2011.

Jacyna M. (red.), Merkisz-Guranowska A., Jacyna-Gołda I., Kłodawski M., Jachimowski R.: Kształtowanie systemów w wybranych obszarach transportu i logistyki., OWPW, Warszawa 2014.

Jacyna M., The role of Cargo Consolidation Center in urban logistic system. Urban Transport XII, WIT Press 2011.

Jacyna M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych. OWPW, Warszawa 2009.

Jacyna-Gołda I., Murawski J., Szczeprański E.: Wybrane aspekty modelowania organizacji punktów przeładunkowych w sieci transportowo-logistycznej, Logistyka 6/2014.

Jacyna-Gołda I.: Rola obiektów magazynowych w obsłudze logistycznej przedsiębiorstw. [w:] Semanov I.N., Wiktorowska-Jasik A. (red.): Transport w regionie Pomorza Zachodniego. Wyd. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-160-8, str. 77-88, Szczecin 2013.

Kłodawski M.: Problematyka usprawniania procesu kompletacji, Logistyka 6/2014.

Krzyżanowski M.: Koncepcja lokalizacji centrów logistycznych w Polsce. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Transport w logistyce. Łańcuch logistyczny”, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2003.

Kuehn, A.A., Hamburger, M.J.: A Heuristic Program for Locating Warehouses. Management Science, Vol.9, No.4, pp 643-666, 1963.

Lewczuk K.: Wybrane aspekty projektowania terminali cross-dockingowych, Prace Naukowe PW Transport z. 97 strony: 327-336, OWPW Warszawa 2013 r.

Lewczuk, K., Zak, J., Pyza, D., Jacyna-Gołda, I., Vehicle routing in an urban area: Environmental and technological determinants. WIT Transactions on the Built Environment, 130, pp. 373-384, 2013.

McCollom N., Blank L.: Simulation Model For Multi Level Distribution Planning. ANSS '79 Proceedings of the 12th annual symposium on Simulation, New Jersey 1979 r., USA.

Michalkiewicz Z.: Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne. WNT, Warszawa 2003.

Mindur L.: Metodyka lokalizacji i kształtowania centrów logistycznych w Polsce. Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000.

Szczepański E., Jacyna M., An Approach to Optimize the Cargo Distribution in Urban Areas. Logistics and Transport, vol. 17, No. 1, pp. 53-62, 2013.

Szczepański E., Selected Aspects of Multi-Criteria Decision Support in Transport Service in Urban Areas. Conference Proceedings Carpathian Logistics Congress, November 7th - 9th 2012, Jeseník, Czech Republic, EU.

Wadhwa V., Garg D.: Facility Location Problem Using Genetic Algorithm: A Review, Research Journal of Computer Systems and Engineering – RJCSE, vol. 2/Issue 2, 2011.

Wasiak M.: Praktyczne aspekty zastosowania sieciowej metody lokalizacji obiektów, Logistyka, Nr 4 (Lipiec-Sierpień), 2010, artykuł na CD.

Downloads

Published

2014-09-30

Issue

Section

Original articles

How to Cite

Szczepański, E., Jacyna-Gołda, I., & Murawski, J. (2014). Genetic algorithms based approach for transhipment hub location in urban areas. Archives of Transport, 31(3), 73-82. https://doi.org/10.5604/08669546.1146989

Share

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

1-10 of 362

You may also start an advanced similarity search for this article.