Finansowanie

 

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

  

ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH

Wsparcie rozwoju czasopisma Archives of Transport (ISSN: 0866-9546)

 

DOFINANSOWANIE

80 000 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

80 000 zł

 

Celem projektu jest podniesienie jakości czasopisma, w tym jakości procesu wydawniczego, zwiększenie zasięgu jego oddziaływania i utrzymanie czasopisma w obiegu międzynarodowym. Planowane efekty do osiągnięcia obejmują przed wszystkim:

  • skrócenie średniego czasu od zgłoszenia do publikacji,
  • zwiększenie udziału recenzentów zagranicznych,
  • poprawę wskaźników cytowalność czasopisma,
  • zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia,
  • poprawę widoczności czasopisma w Internecie i rozpoznawalności czasopisma na arenie międzynarodowej.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.