Models of traffic flow distribution for various scenarios of the development of proecological transport system

Authors

  • Ilona Jacyna-Gołda Warsaw University of Technology, Faculty of Production Engineering, Warsaw, Poland Author
  • Jolanta Żak Warsaw University of Technology, Faculty of Transport, Warsaw, Poland Author
  • Piotr Gołębiowski Warsaw University of Technology, Faculty of Transport, Warsaw, Poland Author

DOI:

https://doi.org/10.5604/08669546.1146994

Keywords:

traffic flow, external costs of transport, development of transport system, proecological transport system

Abstract

The paper is a result of a research work concerning the development of an environmentally friendly transport system - Project EMITRANSYS. The publication contains the issues of shaping the transport system, where important factor due to the aspect of sustainable development is including the external costs in transport activity. This paper presents a mathematical model of the distribution of the traffic flow in the transport network. The paper presents selected aspects of the problem of multi-variant distribution of the traffic stream on the network transport for defined scenarios for the transport system development. Traffic distribution on the network has been made due to the criterion function – external cost connected with air pollution. The paper presents modal split of traffic ecological flow for chosen scenarios of the development domestic transport system.

References

Ambroziak, T., Jacyna, M., Gołębiowski, P., Wasiak, M., Żak, J.: Wpływ rozłożenia potoku ruchu w sieci transportowej na poziom emisji CO2 przez środki transportu. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2013, vol. 97, pp. 9-18.

Całczyński, A.: Metody optymalizacyjne w obsłudze transportowej rynku. Warszawa 1992.

Danklefsen, N. (ed.): Obliczanie kosztów zewnętrznych w sektorze transport. Parlament Europejski, Bruksela, 2009.

European Transport Forum 25th, Annual Meeting: Transportation planning methods, vol. I. II Proceedings of Seminar, Brunel University, England, 1997.

Gronowicz, J.: Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Poznań – Radom 2004.

Jacyna, M.: Wielokryterialna ocena rozłożenia potoku ruchu w aspekcie rozwoju infrastruktury systemu transportowego. Wydawnictwa AGH, Automatyka - półrocznik, tom3. Kraków,1999.

Jacyna, M., Kakietek, S., Przygocki, M.: Wielokryterialne modelowanie rozłożenia potoku ruchu w multimodalnym korytarzu transportowym. Cz. II – ocena dostosowania infrastruktury do zadań. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Transport. Zeszyt 52, Warszawa 2004.

Jacyna, M., Merkisz, J.: EMITRANSYS – model krajowego systemu transportowego w ujęciu proekologicznym, Logistyka, 2014, vol. 4, pp. 1903-1916.

Jacyna, M., Merkisz, J.: Proecological approach to modelling traffic organization in national transport system, Archives of Transport, 2014, vol. 30, iss. 2, pp. 31-42.

Jacyna, M., Wasiak, M., Jacyna-Gołda, I., Pyza, D., Merkisz-Guranowska, A., Merkisz, J., Lewczuk, K., Żak, J., Pielecha, J.: A holistic approach to modelling of the ecological domestic transport system, Materiały konferencyjne XVIII Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística (PANAM 2014), Santander, 06-2014.

Jacyna, M., Wasiak, M., Lewczuk, K., Kłodawski, M.: Simulation model of transport system of Poland as a tool for developing sustainable transport. Archives of Transport, 2014, vol. 31, iss. 2, pp. 17-30.

Jacyna, M., Żak, J., Jacyna-Gołda, I., Merkisz, J., Merkisz-Guranowska, A., Pielecha, J.: Selected aspects of the model of proecological transport system. Journal of KONES, 2013, vol. 20, iss. 4, pp. 193-202.

Jacyna, M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych. Warszawa 2009.

Jacyna, M.: Multicriteria Evaluation of Traffic Flow Distribution in a Multimodal Transport Corridor, Taking into Account Logistics Base Service. Archives of Transport, 1999, vol.10 iss.1-2, pp.43-66.

Leszczyński, J.: Modelowanie systemów i procesów transportowych. Warszawa, 1999

Magnanti T., Wong R.: Network Design and Transportation Planning: Model and Algorithm. Transportation Science, vol. 18, 1984.

Maibach, M. (eds.).: Update of the Handbook on External Costs of Transport Final Report, 2014. Available on-line: www ce.nl.

Ortuzar, J., Willumsen L.: Modelling transport. Wiley, 1994.

Prideaux, B.: The role of the transport system in destination development. Tourism management, 2000, vol. 21 iss. 1, pp. 53-63.

Sprawozdanie z realizacji Zadania 3 pt „Opracowanie modelu kształtowania proekologicznego systemu transportowego” projektu badawczego pt. „Kształtowanie proekologicznego systemu transportowego” (EMITRANSYS).

Steenbrink, P.: Optymalizacja sieci transportowych. Warszawa 1978.

White Paper: European transport policy for 2010: time to decide, EC 2001.

Wu, C., Lei, H., Yan, X., Zhou, F.: Data Mining for Bibliometric Analysis of Traffic Flow. Proceedings of Conference on Web Mining and Web-based Application WMWA '09 2009.

www.mapa.targeo.pl

Downloads

Published

2014-12-31

Issue

Section

Original articles

How to Cite

Jacyna-Gołda, I., Żak, J., & Gołębiowski, P. (2014). Models of traffic flow distribution for various scenarios of the development of proecological transport system. Archives of Transport, 32(4), 17-28. https://doi.org/10.5604/08669546.1146994

Share

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

1-10 of 409

You may also start an advanced similarity search for this article.