Simulation model of transport system of Poland as a tool for developing sustainable transport

Authors

  • Marianna Jacyna Warsaw University of Technology, Faculty of Transport, Warsaw, Poland Author
  • Mariusz Wasiak Warsaw University of Technology, Faculty of Transport, Warsaw, Poland Author
  • Konrad Lewczuk Warsaw University of Technology, Faculty of Transport, Warsaw, Poland Author
  • Michał Kłodawski Warsaw University of Technology, Faculty of Transport, Warsaw, Poland Author

DOI:

https://doi.org/10.5604/08669546.1146982

Keywords:

EMITRANSYS, proecological transport system, simulation model, Visum

Abstract

Paper presents features of simulation model of proecological transport system on the example of Poland. Model allows computational experimentation and inference on transport modal split and emission of pollution in national transport system. Particular elements of the model are characterized: transport networks for different modes, stock of vehicles, demand model for passenger and freight transport, and mechanism of material and passenger flows distribution into a network. Characteristics describing infrastructure, vehicles, and harmful compounds of exhaust gases are given. Model is implemented in PTV VISUM. Road and rail vehicles for passenger and freight transport are characterized and divided into groups according to types. The demand for transport services and emission of exhaust gases components are reflected in model of proecological transport system of Poland. The last part of paper presents exemplary results of research on estimating emission from transport activities.

References

Ambroziak T., Jacyna M., Gołębiowski P., Wasiak M., Żak J., Wpływ rozłożenia potoku ruchu w sieci transportowej na poziom emisji CO2 przez środki transportu, Prace Naukowe Transport, z. 97, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.

Ambroziak T., Jacyna M., Jacyna-Gołda I., Jachimowski R., Merkisz-Guranowska A., Pyza D., Żak J., O pewnym podejściu do modelowania systemu transportowego w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Logistyka 4/2014.

Ambroziak T., Jacyna M., Jacyna-Gołda I., Jachimowski R., Merkisz-Guranowska A., Pyza D., Żak J., Model systemu transportowego w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Czasopismo Logistyka nr 4/2014, Poznań 2014.

Green Paper on „Towards fair and efficient pricing in transport”. European Commission. COM (95) 691 final Brussels 20.12.1995. Fair Payment for Infrastructure Use: A phased approach to a common transport infrastructure-charging framework in the EU. COM (1998) 466 final. Brussels. 27.07.1998.

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_pl.htm.

Jachimowski R., Kłodawski M., Lewczuk K., Szczepański E., Wasiak M. Implementation of the model of proecological transport system, Jurnal of Kones, Powertrain and Transport, Vol. 20, No. 4, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2013.

Jacyna I., Pyza D.: Problematyka doboru wskaźników oceny infrastruktury transportowej w aspekcie komodalności. Czasopismo Logistyka nr 4/2010, Poznań 2010.

Jacyna M. Red.: System logistyczny Polski: uwarunkowania techniczno-technologiczne komodalności transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.

Jacyna M., Wasiak M., Jacyna-Gołda I., Pyza D., Merkisz-Guranowska A., Merkisz J., Lewczuk K., Żak J., Pielecha J.: A holistic approach to modelling of the ecological domestic transport system, Materiały konferencyjne XVIII Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística (PANAM 2014), Spain, Santander 2014.

Jacyna M., Wasiak M.: Modelowanie podziału zadań przewozowych w segmencie przewozów pasażerskich, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie, 1 (166)/2014, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Kraków 2014.

Jacyna M., Żak J., Jacyna-Gołda I., Merkisz J., Merkisz-Guranowska A., Pielecha J.: Selected Aspects of the Model of Proecological Transport System, Journal of Kones, Powertain and Transport. Journal of KONES Powertrain and Transport, Warszawa 2013. Vol. 20, No. 3, str. 193-202.

Lewczuk K., Wasiak M., Kłodawski M., Jachimowski R., Pyza D.: Szacowanie zapotrzebowania na przewóz ładunków w wybranym obszarze krajowego systemu transportowego, Logistyka 4/2014.

Ministerstwo Infrastruktury: Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 – 2025, [online], [dostęp 29.04.2014 r.], dostępny w internecie: http://cms.transport.gov.pl.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), [online], [dostęp 29.04.2014 r.], dostępny w Internecie: http://mir.gov.pl.

Sprawozdanie z realizacji Zadania 3 pt. „Opracowanie modelu kształtowania proekologicznego systemu transportowego” projektu badawczego pt. „” Kształtowanie proekologicznego systemu transportowego” (EMITRANSYS).

United Nations: Agenda 21 [online], [dostęp 29.04.2014 r.], dostępny w internecie: http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf.

United Nations: Johannesburg Declaration on Sustainable Development [online], [dostęp 29.04.2014 r.], dostępny w internecie: http://www.un-documents.net/jburgdec.htm.

White Paper: European transport policy for 2010: time to decide, EC 2001.

World Commission on Environment and Development: Our Common Future [online], [dostęp 29.04.2014 r.], dostępny w internecie: http//www.un-documents.net/wced-ocf.htm.

Downloads

Published

2014-09-30

Issue

Section

Original articles

How to Cite

Jacyna, M., Wasiak, M., Lewczuk, K., & Kłodawski, M. (2014). Simulation model of transport system of Poland as a tool for developing sustainable transport. Archives of Transport, 31(3), 23-35. https://doi.org/10.5604/08669546.1146982

Share

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

1-10 of 418

You may also start an advanced similarity search for this article.