Safety management of complex airborne and seaborne technical objects

Authors

  • Mirosław Gerigk Politechnika Gdanska, Wydział Oceanotechniki i Okretownictwa Author
  • Jacek Skorupski Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Author

Keywords:

safety management, safety system, seaborne transportation, risk assessment

Abstract

The paper presents some information on a concept of the safety management method of the complex airborne and seaborne technical objects. First of all the differences in safety management in both the seaborne transportation and airborne transportation are introduced. Then the safety system which may be applied for the complex technical objects is described. Next the method for safety assessment of the complex technical airborne and seaborne objects based on the risk assessment is presented. Then the chosen elements of the risk model are described. In the final part of paper the proposed method of safety management of the complex technical objects devoted to the seaborne and airborne applications is introduced. Finally the conclusions are given.

References

Downarowicz O.: System of operation (System eksploatacji). Management of technique resources (Zarządzanie zasobami techniki), Monography: Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji, Gdańsk-Radom 2005.

Dudziak J.: Theory of ships (Teoria okrętu), Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2008.

Gerigk M.: A complex method for safety assessment of ships in damaged conditions using the risk analysis (Kompleksowa metoda oceny bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym z uwzględnieniem analizy ryzyka), Monography: Monografie 101, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010.

Gerigk M.: Assessment of safety of ships after the collision and during the ship salvage using the matrix type risk model and uncertainties, Proceedings of the 14th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM), Volume 2, Genova, Italy, 13-16 September 2011.

IMO (International Maritime Organization). Resolution MSC.194(80) Annex 2, Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, As Amended, adopted on 20.05.2005.

IMO (International Maritime Organization). Resolution MSC.216(82) Annex 2, Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, As Amended, adopted on 08.12.2006.

Jasionowski A., Vassalos D.: Conceptualising Risk, Proceedings of the 9th International Conference on Stability of Ships and Ocean Vehicles STAB 2006, Rio de Janeiro, 25-29 September 2006.

Klich E., Szczygieł J.: Safety of air flights in airborne transportation (Bezpieczeństwo lotów w transporcie lotniczym), Monography: Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji, Radom 2010.

Lewitowicz J.: Fundamentals of operation of aircrafts (Podstawy eksploatacji statków lotniczych). Systems of operation of aircrafts (Systemy eksploatacji statków powietrznych), Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2006.

Łucjanek W., Sibilski K.: Introduction to dynamics of helicopters (Wstęp do dynamiki lotu śmigłowca), Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2007.

Sibilski K.: Modeling and simulation of dynamics of the aircraft move (Modelowanie i symulacja dynamiki ruchu obiektów latających), Oficyna Wydawnicza MH, Biblioteczka Nauka-Innowacje- Technika NIT, Warszawa 2004.

Smalko Z.: Terminology considerations on the transport safety engineering (Studium terminologiczne inżynierii bezpieczeństwa transportu), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.

Skjong R., Vanem E., Rusas S., Olufsen O.: Holistic and Risk Based Approach to Collision Damage Stability of Passenger Ships. Proceedings of the 9th International Conference on Stability of Ships and Ocean Vehicles STAB 2006, Rio de Janeiro, 25-29 September 2006.

Wawrzyński W.: Safety of steering systems in transport (Bezpieczeństwo systemów sterowania w transporcie), Monography: Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji, Warszawa-Radom 2004.

Žurek J.: Modeling of the follow-up safety systems (Modelowanie nadaznych systemów bezpieczeństwa), Monography: Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji, Radom 2010.

Borysiewicz M., Furtek A., Potempski S.: Handbook on the methods of risk assessment for the dangerous processing installations (Poradnik metod ocen ryzyka związanego z niebezpiecznymi instalacjami procesowymi), Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk 2000.

Gutenbaum J.: Mathematical modeling of systems (Modelowanie matematyczne systemów (in Polish)). Polish Academy of Sciences (Polska Akademia Nauk). Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003.

Stephans R.A.: System Safety for the 21st Century. The Updated and Revised Edition of System Safety 2000. Wiley-Interscience, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, Hoboken, New Jersey, 2004

Downloads

Published

2012-09-30

Issue

Section

Original articles

How to Cite

Gerigk, M., & Skorupski, J. (2012). Safety management of complex airborne and seaborne technical objects. Archives of Transport, 24(3), 285-296. https://www.archivesoftransport.com/index.php/aot/article/view/542

Share

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Similar Articles

1-10 of 354

You may also start an advanced similarity search for this article.