A new concept of dual fuelled SI engines run on gasoline and alcohol

Authors

  • Zdzisław Stelmasiak University of Bielsko Biala, Bielsko Biala, Poland Author

DOI:

https://doi.org/10.2478/v10174-011-0014-9

Keywords:

SI engine, dual fuel, thermal efficiency, toxicity, alcohol share

Abstract

The paper discusses tests results of dual-fuel spark ignition engine with multipoint injection of alcohol and gasoline, injected in area of inlet valve. Fuelling of the engine was accomplished via prototype inlet system comprising duplex injectors controlled electronically. Implemented system enables feeding of the engine with gasoline only or alcohol only, and simultaneous combustion of a mixture of the both fuels with any fraction of alcohol. The tests were performed on four cylinders, spark ignition engine of Fiat 1100 MPI type. The paper presents comparative results of dual-fuel engine test when the engine runs on changing fraction of methyl alcohol. The tests have demonstrated an advantageous effect of alcohol additive on efficiency and TCH and NOx emission of the engine, especially in case of bigger shares of the alcohol and higher engine loads.

References

Merkisz J., Pielecha I.: Alternatywne napędy pojazdów. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.

Baczewski K., Kołdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie iskrowym. WKiŁ, W-wa 2005.

Kowalewicz A.: Metanol jako paliwo do silników spalinowych. Silniki Spalinowe nr 3-4, 1992.

Kotowski W., Klimiec J., Marcjasz-Siemątkowska I.: Możliwości wykorzystania metanolu i jego pochodnych jako paliw silnikowych. Przemysł Chemiczny nr 80/1/2001.

Lotko W.: Studium zastosowań paliw alternatywnych w silnikach o zapłonie samoczynnym. Wyd. Politechniki Radomskiej, 1999.

Jakubowski J.: Silniki samochodowe zasilane paliwami zastępczymi. WKiŁ, 1987.

Stelmasiak Z., Larisch J., Semikow J.: Preliminary tests on dual fuel spark ignition engine fuelled with methanol and gasoline. Combustion Engines No 3/2008 (134), pp. 24-33, 2008.

Stelmasiak Z., Larisch J., Semikow J.: Analysis of a chosen combustion parameters of dual fuel SI engine fuelled with alcohol and gasoline Combustion Engines No 2/2009 (137), pp. 29-36, 2009.

Stelmasiak Z., Larisch J., Semikow J.: Some aspects of bifuel SI engine run on alcohol and gasoline, 12th EAEC European Automotibe Congress Bratislava 2009.

Brinkman N., Halsall R., Jorgensen S.W., Kirwan J.E.: The Development of Improved Fuel Specifications for Methanol (M85) and Ethanol (Ed85). SAE Technical Paper 940764.

Kelly K.J., Bailey B.K., Coburn T.C., Clark W., Lissiuk P.: Federal Test Procedure Emissions Test Results from Ethanol Variable-Fuel Vehicle Chevrolet Luminas. SAE Technical Paper 961092.

http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol fuel#Alcohol in Brazil, 2008.

http://www.greencarcongress.com/2008/08/alcohol-boostin.html, 2008.

Downloads

Published

2011-06-30

Issue

Section

Original articles

How to Cite

Stelmasiak, Z. (2011). A new concept of dual fuelled SI engines run on gasoline and alcohol. Archives of Transport, 23(2), 209-221. https://doi.org/10.2478/v10174-011-0014-9

Share

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Similar Articles

1-10 of 294

You may also start an advanced similarity search for this article.