Technical state of signaling systems in organization of maintenance process

Authors

  • Jarosław Moczarski Warsaw University of Technology, Faculty of Transport, 75 Koszykowa St., 00-662 Warsaw, Poland, Railway Institute, 50 Chłopickiego St., 04-275 Warsaw, Poland Author

DOI:

https://doi.org/10.2478/v10174-010-0013-2

Keywords:

signaling systems, exploitation, process modeling

Abstract

Technical state of any object can be described as the set of instantaneous values of his properties. Changes of the signaling devices technical state are the result of the ageing and wearing process of its components, as well as of the realization of targeted maintenances. Information about adverse change of the technical state gives rise to the decision-making problem. Its solution involves defining the aim of necessary maintenance operations and to establish the tirning and extent of their implementation. In practice of signaling systems exploitation, it is a lack of mechanisms for speedy solution of such problems. Process modeling realized in signaling devices exploitation system, in information-decision frarne, aims to improve decision making processes and increase the effectiveness of the exploitation system.

References

Barker R.: Modelowanie funkcji. WNT, Warszawa 2005.

Downarowicz O.: System eksploatacji. Zarządzanie zasobami techniki. Instytut Technologii Eksploatacji, Gdańsk - Radom 1997.

Dyduch J.: Koncepcja rozwoju systemów zarządzania i sterowania ruchem kolejowym. Konferencja "Transcomp 2006". Zakopane 2006.

Dyduch J., Moczarski J.: Podstawy eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Monografia, Radom 2007.

Gomółka Z.: Cybernetyka w zarządzaniu. Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa 2000.

Jędrzejowicz P.: Wybrane modele decyzyjne w produkcji i eksploatacji. WKiŁ, Warszawa 1981.

Kaźmierczak J.: Eksploatacja systemów technicznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.

Klir G. J. (red): Ogólna teoria systemów. WNT, Warszawa 1976.

Konieczny J.: Inżynieria systemów działania. WNT, Warszawa 1976.

Koźmiński A., Piotrowski W. (red): Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1999.

Lewitowicz J.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. Statek powietrzny i elementy teorii. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa 2001.

Moczarski J.: Opracowanie wymagań na system informacyjny dla utrzymania urządzeń srk oraz urządzeń na zautomatyzowanych stacjach rozrządowych. CNTK, Warszawa, styczeń 2000.

Moczarski J.: Managing of railway control devices maintenance process. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport. Zeszyt 45. Gliwice 2002.

Moczarski J.: Wybór cech systemów sterowania ruchem kolejowym dla identyfikacji ich stanu technicznego. Materiały konferencyjne 11th International Conference "Computer Systems Aided Science, Industry And Transport". Zakopane 2007.

Smalko Z.: Podstawy eksploatacji technicznej pojazdów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.

Sotskov B.S.: Niezawodność elementów i urządzeń automatyki. WNT, Warszawa 1973.

Zawiślak A.M.: Pułapy i pułapki zarządzania. Wyd. Iskry, Warszawa 1982.

Żółtowski B.: Podstawy diagnostyki maszyn. Wydawnictwo ATR, Bydgoszcz 1996.

le-7. Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. PKP PLK S.A. Warszawa 2005.

Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 1994.

Downloads

Published

2010-06-30

Issue

Section

Original articles

How to Cite

Moczarski, J. (2010). Technical state of signaling systems in organization of maintenance process. Archives of Transport, 22(2), 201-218. https://doi.org/10.2478/v10174-010-0013-2

Share

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Similar Articles

1-10 of 125

You may also start an advanced similarity search for this article.