The analysis of travellers behaviour in the upper Silesian Conurbation

Authors

  • Ireneusz Celiński The Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Department of Traffic Engineering, Krasinskiego 8 Street, 40-019 Katowice, Poland Author
  • Stanisław Krawiec The Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Department of Traffic Engineering, Krasinskiego 8 Street, 40-019 Katowice, Poland Author
  • Elżbieta Macioszek The Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Department of Traffic Engineering, Krasinskiego 8 Street, 40-019 Katowice, Poland Author
  • Grzegorz Sierpiński The Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Department of Traffic Engineering, Krasinskiego 8 Street, 40-019 Katowice, Poland Author

DOI:

https://doi.org/10.2478/v10174-012-0027-z

Keywords:

Silesia Metropolis, public transport, traffic model

Abstract

Based on the traffic model developed by the authors for the major part of the area of the future Silesia Metropolis (in Poland), the change directions of the public and individual transportation tendencies in the coming few decades are discussed in the paper. The model is relevant to ca. 85% of the analysed area (Silesia Metropolis). All of the twelve cities included in the modelling are the core of the future Silesia Metropolis, i.e. lie within the trans-European corridors or within the direct catchment areas thereof. The basic principles that underlay route choice behaviour of individual travellers (ca. 2 million) in this area, were developed by authors from Silesian.

References

Alsnih R., Hensher D.: The mobility and accessibility expectations of seniors in an aging population. Transportation Research, Part A, Vol. 37, 2003, 903-916.

Battellino H.: Transport for the transport disadvantaged: A review of service delivery models in New South Wales. Transport Policy 16 (2009) 123-129. at: http://www.elsevier.com/locate/tranpol.

Bell M.G.H., Iida. Y.: Transportation Network Analysis. Wiley. 1997.

Bosman J.L., Ben-Akiva M.E.: Activity - based disaggregate travel demand model system with activity schedules. Transportation Research Part A 35 (2000) 1-28. at: http://www.elsevier.com/locate /tra.

Boyce D.E., Zhang Y., Lupa M.R.: Introducing Feedback into Four - Step Travel Forecasting Procedure Versus Equilibrium Solution of Combined Model. at: http://www.escholarship.org/

BPRW S.A.: Studium systemu komunikacyjnego dla miasta Łodzi.

Diagnoza stanu systemu transportowego oraz Plan rozwoju transportu zbiorowego w obszarze działania KZK GOP. Ernst & Young, Katowice - Warszawa 2007.

Dios Ort´uzar J. de, Willumsen L.G.: Modelling Transport. Wiley. 2001.

Fuente L.A.: Passenger mobility in Europe. TRANSPORT 87/2007. Eurostat.

Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Polish Office) - data for 2008 year.

Goras E., Popiela J., Buczkiewicz P.: Studium transportowe dla miasta Leszna. Kraków, sierpień 2006. Miasto Leszno, Instytut Rozwoju Miast.

Grzelec K., Gromadzki M., Wyszomirski O.: Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego w Olsztynie na lata 2004-2013. Opracowanie przygotowane na zlecenie Prezydenta Miasta Olsztyna. Olsztyn 2004.

Hensher D., Button K., Haynes K., Sopher P. (eds.): Handbook of Transport Geography and Spatial Systems. Emerald, Inc. 2008.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

http://www.stat.gov.pl/gus/index ENG HTML.htm

Janecki R., Krawiec S., Sierpiński G.: Publiczny transport zbiorowy jako kluczowy element zrównoważonego systemu transportowego Górnoślasko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia. [w:] Pyka R. (ed.): Sposób na Metropolie. Idee a społeczne oczekiwania wobec projektu utworzenia Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. UM Katowice, RSS MSNP US, Katowice 2010, s. 105-132.

Janecki R., Krawiec S., Sierpiński G.: The directions of development of the transportation system of the metropolitan area of Upper Silesia until 2030. International Scientific Conference Transbaltica 2009, pp. 86-91.

Kapiszewski M., Bijak J., Szczuk K., Serek R.: Komentarz do założeń prognozy ludności na lata 2003-2030 przygotowywanej przez GUS. Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych. CEFMRWorking Paper, 3/2003. ISSN 1732-0631, ISBN 83-920313-2-6. at: http://www.cefmr.pan. pl/docs/cefmr wp 2003-03.pdf.

Karon G., Janecki R., Sobota A., Celiński I., Krawiec S., Macioszek E., Pawlicki J., Sierpiński G., Zientara T., Żochowska R.: Program inwestycyjny rozwoju trakcji szynowej na lata 2008_2011. Analiza ruchu. Praca naukowo-badawcza NB-67/RT5/2009.

Karon G., Macioszek E., Sobota A.: Selected problems of transport network modelling of Upper - Silesian Agglomeration (In Poland). International Scientific Conference Transbaltica 2009, pp. 103-108.

Krawiec S., Celiński I.: Model ruchu jako instrument oceny oddziaływań strumieni pojazdów w gęstych sieciach transportowych, Logistyka-nauka, 4/2012 (CD electronic version).

Krawiec S., Celiński I.: Sterowanie obszarowe - przykłady rozwiązań w aspekcie modelowania ruchu drogowego w miastach. Konferencja Transport XXI w. Białowieża 2010.

Lam W.H.K., Bell M.G.H.: Advanced Modelling for Transit Operations and Service Planning, Pergamon, Oxford, 2003.

Maerivoet S., De Moor B.: Transportation Planning and Traffic Flow Models July 2005, Technical report, ftp.esat.kuleuven.be/pub/sista/smaerivo/reports/paper-05-.pdf

McNally M.G.: The Four Step Model, Department of Civil and Environmental Engineering and Institute of Transportation Studies, 2007.

McNally M.G.: The Four Step Model. UCI-ITS-AS-WP-07-2. Institute of Transportation Studies. University of California, Irvine, CA 92697-3600. California, U.S.A 2007. at: http://www.escholarship. org/ oraz http://www.its.uci.edu.

Milone R., Humeida H., Moran M., Seifu M.: COG/TPB Travel Forecasting Model. Version 2.1. Calibration Report. Metropolitan Washington Council of Governments. November 17, 2004. at: http://www.mwcog.org.

Milone R., Humeida H., Moran M., Seifu M.: TPB Travel Forecasting Model. Version 2.3. Specification, Validation and User’s Guide. National Capital Region Transportation Planning Board. June 30, 2008. at: http://www.mwcog.org/transportation/ activities/models/documentation.asp.

Murray A., Davis R., Stimson R., Ferreira L.: Public Transportation Access. Transpn Res.-D. Pergamon, Vol. 3, No. 5, pp. 319-328, 1998.

Niebieska Księga - Sektor Transportu Publicznego. Jaspers, Warszawa 2008.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, MarszałekWojewództwa Slaskiego. Katowice 2004, mapa nr 9.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Katowice - 21 czerwca 2004. http://www.slaskie.pl/przest plan/pzpws.pdf

Priemus H., Konings R.: Light rail in urban regions: what Dutch policymakers could learn from experiences in France, Germany and Japan. Journal of Transport Geography 9 (2001) 187-198. at: http://www.elsevier.com/locate/jtrangeo.

Prognoza ludności na lata 2003-2030. at: http://www.funduszestrukturalne. gov.pl/informator/npr2/ prognozy/.

Program inwestycyjny rozwoju trakcji szynowej na lata 2008-2013. Analiza popytu. DGA 2008.

Projekt Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania - 29.05.06 r., at: http://www.mpu.pl. Data odsłony 31. 05. 2010 r.

Pucher J., Kurth S.: Verkehrsverbund: the success of regional public transport in Germany, Austria and Switzerland. Transport Policy, Vol. 2, No. 4, pp. 279-291. at: http://vls1.icm.edu.pl/pdflinks/ 10032812292827522.pdf.

Sarker B.R., Babu P.S.: Travel time models in automated storage/retrieval systems: A critical review. International Journal of Production Economics 40 (1995) 173-184. at: http://www.sciencedirect. com/science.

Sierpiński G., Celiński I.: Use of GSM Technology as the Support to Manage the Modal Distribution in the Cities. In: Subic A., Wellnitz J., Leary M., Koopmans L. (Eds.): Sustainable Automotive Technologies 2012. Springer, Heidelberg 2012, pp. 235-244.

Sierpiński G.: Travel behavior and alternative modes of transportation. Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science, Springer, Springer Volume 239, Heidelberg 2011, pp. 86-93.

Stead D.: Transport intensity in Europe - indicators and trends. Transport Policy 8 (2001) 29-46. at: http://www.elsevier.com/locate/tranpol.

Studium wykonalności Projektu Łódzki Tramwaj Regionalny - odcinek zgierski. Zgierz 2005. at: http://www.friedberg.pl. Data odsłony 31. 05. 2010 r.

Timmermans H.: Models of activity scheduling behaviour. In Proceedings of the 5th Workshop of The Nordic Research Network on Modelling Transport, Land-Use and the Environment, pages 33-47, 2001.

Wee Ch.H., Tan S.J., Chew K.L.: Organizational Response to Public Relations: An Empirical Study of Firms in Singapore. Public Relations Review 22 (3): 259-277. ISSN: 0363-8111.

Willumsen L.G.: Simpliefed Transport models based on traffic counts, Transportation Volume 10, Issue 3, 1981, pp. 257-278.

www resources: http://gddkia.gov.pl/.

Yang Ch., Chen A.: Sensitivity analysis of the combined travel demand model with applications. European Journal of Operational Research 198 (2009) 909-921. at: http://www.elsevier.com/locate /ejor.

Yao E., Morikawa T.: A study of an integrated intercity travel demand model. Transportation Research Part A 39 (2005) 367-381. at: http://www.elsevier.com/ locate/tra.

Żochowska R., Celiński I., Sobota A., Czapkowski L.: Selected issues of a coordinated adaptive road traffic system application within the Silesian Conurbation, Springer. TST Conference 2010.

Downloads

Published

2012-12-31

Issue

Section

Original articles

How to Cite

Celiński, I., Krawiec, S., Macioszek, E., & Sierpiński, G. (2012). The analysis of travellers behaviour in the upper Silesian Conurbation. Archives of Transport, 24(4), 441-461. https://doi.org/10.2478/v10174-012-0027-z

Share

Similar Articles

1-10 of 408

You may also start an advanced similarity search for this article.