Minimizing the impact of electromagnetic interference affecting the control system of personal rapid transit in the context of the competitiveness of the supply chain

Authors

  • Włodzimierz Choromański Warsaw University of Technology, Faculty of Transport, Warsaw, Poland, Warsaw 02-524, Koszykowa 75 Author
  • Janusz Dyduch Radom University of Technology, Faculty of Transport and Electrical Engineering, Poland, Radom 26-600, Malczewskiego 29, Author
  • Jacek Paś Warsaw Military University of Technology, Faculty of Electronic, Warsaw, Poland, Warsaw 00-950, Kaliskiego 2 Author

DOI:

https://doi.org/10.2478/v10174-011-0009-6

Keywords:

electromagnetic disturbances, security systems, railway area, PRT control system

Abstract

Personal Rapid Transit control system is exploited in diverse electromagnetic enlivenments. The unintentional or intentional electromagnetic disturbances on a vast railway area can disturb operation of PRT control system. The security systems are responsible for security of humans and goods transpiration and therefore their disturbance can threaten life or health their disturbance can threaten life or health of people exploitation decisions in the reference to these systems. The paper presents the ways of minimization of the influence of electromagnetic disturbances on PRT control system.

References

Choromański W.: Prezentacja komputerowa ECO MOBILNOSC, marzec 2010 - PW.

Dyduch J., Moczarski J.: Podstawy eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym, Radom, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 2009.

Dyduch J., Paś J.: Eksploatacja transportowych systemów nadzoru na rozległym obszarze kolejowym, VII Krajowa Konferencja "Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów" Diag' 2009 Ustroń.

Paś J., Dyduch J.: Oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych na transportowe systemy bezpieczeństwa, Pomiary Automatyka Robotyka nr 10/2009.

Dyduch J., Paś J.: Środowisko elektromagnetyczne na kolei i jego wpływ na systemy bezpieczeństwa, Transport i Komunikacja nr 1/2009.

Brejwo W., Paś J.: Wpływ linii wysokiego napięcia na środowisko elektromagnetyczne. Wiadomości. IPB nr 6(149), Warszawa 2003.

Charoy A.: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych. WNT 1996.

Dyduch J., Paś J.: Eksploatacja transportowych systemów nadzoru na rozległym obszarze kolejowym. VII Krajowa Konferencja "Diagnostyka Techniczna Urzadzeń i Systemów" Diag" 2009, Ustroń 2009.

Jaźwiński J., Ważyńska-Fiok K.: Bezpieczeństwo systemów. PWN, Warszawa 1993.

Paś J.: Wpływ rozrzutu właściwości elementów linii dozorowej na niezawodność funkcjonalną systemów bezpieczeństwa. Biuletyn WAT nr 2 (650), Warszawa 2000.

Williams T., Amstrong K.: Installations cabling and earhing technique for EMC 2002.

Wawrzyński W.: Bezpieczeństwo systemów sterowania w transporcie. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2004.

Downloads

Published

2011-06-30

Issue

Section

Original articles

How to Cite

Choromański, W., Dyduch, J., & Paś, J. (2011). Minimizing the impact of electromagnetic interference affecting the control system of personal rapid transit in the context of the competitiveness of the supply chain. Archives of Transport, 23(2), 138-152. https://doi.org/10.2478/v10174-011-0009-6

Share

Similar Articles

1-10 of 307

You may also start an advanced similarity search for this article.